Om ABO

Rådhuset i Arboga AB äger och förvaltar dotterbolagen Arbogabostäder AB och Kommunfastigheter i Arboga AB.

Rådhuset i Arboga AB ägs i sin tur av Arboga Kommun.

Koncernens fastighetsbestånd förvärvades från Arboga kommun under 2010 och består av bostäder, kommerciella lokaler och kommunala fastigheter med en total yta på ca 120.000 m2. Kommunfastigheter äger och förvaltar ett antal servicebostäder, lokaler och utvecklar även målgruppen seniorer med en fastighet avsedd för seniorbostäder.

Arbogabostäder AB är ett helägt kommunalt aktiebolag som har till ändamål för sin verksamhet att inom Arboga Kommun, förvärva, äga, bebygga och förvalta fastigheter och byggnader med huvudsakligen bostäder. Fastighetsbeståndet omfattar 246 lägenheter varav 10 st i Götlunda och 10 st i Medåker.

Bolaget förvaltar också ett antal verksamhetslokaler, garage och bilplatser.

Arbogabostäder AB

Adress Box 45. 732 21 Arboga
Besöksadress  Storgatan 28 C 
E-post info@abo.se 
Web www.abo.se

Kommunfastigheter AB

Adress Box 45. 732 21 Arboga
Besöksadress  Storgatan 28 C 
E-post info@abo.se 
Web www.abo.se

Rådhuset i Arboga AB

Adress Box 45. 732 21 Arboga
Besöksadress  Storgatan 28 C 
E-post info@abo.se 
Web www.abo.se

Integritetspolicy | Cookies