Nya stödjande insatser för lokala näringslivet i Arboga

aboimage001

Lokalhyra

Nya lättnader för verksamhetslokaler.

Lättnaderna består av en hyresrabatt med 50 procent under 3 månader från och med den 1 april.

Rabatten gäller för små och medelstora företag inom sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter.

Man behöver inte ansöka om rabatten, den delas ut till alla som uppfyller kraven. Det gäller både Arbogabostäder (ABO) och Kommunfastigheter i Arboga (KFIA).

Arbogabostäder AB

Adress Box 45. 732 21 Arboga
Besöksadress  Storgatan 28 C 
E-post info@abo.se 
Web www.abo.se

Kommunfastigheter AB

Adress Box 45. 732 21 Arboga
Besöksadress  Storgatan 28 C 
E-post info@abo.se 
Web www.abo.se

Rådhuset i Arboga AB

Adress Box 45. 732 21 Arboga
Besöksadress  Storgatan 28 C 
E-post info@abo.se 
Web www.abo.se

Integritetspolicy | Cookies