Kvarteret Garvaregården

 Storgatan/Kapellgatan

Garvaregarden-515x294

Central ågård i modern stil på den södra sidan om Arbogaån i hörnet Storgatan/Kapellgatan.

Tre st rymliga 2:or, två st 1:or i studiostil och en stor 3:a med fantastisk utsikt över ån. I huset finns varmgarage, bibiotek och butikslokaler på bottenvåningen. 

Arbogabostäder AB

Adress Box 45. 732 21 Arboga
Besöksadress  Storgatan 28 C 
E-post info@abo.se 
Web www.abo.se

Kommunfastigheter AB

Adress Box 45. 732 21 Arboga
Besöksadress  Storgatan 28 C 
E-post info@abo.se 
Web www.abo.se