Vanliga frågor

Hur ansöker man om lägenhet?
Sänd in vår ansökningsblankett tillsammans med aktuella inkomstuppgifter.

Vad står ABO för?
Arbogabostäder AB.

Hur lång uppsägningstid gäller för lägenheter?
3 månaders uppsägningstid gäller.

Hur lång uppsägning gäller för bilplatser?
9 månaders uppsägningstid utom om uppsägningen är tillsammans med bostaden.

Hur lång uppsägningstid gäller vid dödsfall?
1 månads uppsägning gäller vid dödsbo.

Får man grilla på balkongen?
Nej man får inte grilla på balkongen, däremot kan man använda en mindre elgrill.

Får man röka på balkongen?
Det är inte förbjudet, men man bör ta hänsyn till grannarna och tänka på begreppet passiv rökning.

Får man ha inneboende?
Vi rekommenderar att inte ha någon inneboende utan vår kännedom och då endast en person för kortare perioder och av trängande skäl. Däremot får man inte ha många inneboende på liten yta och eftersom man ansvarar för allt som sker i lägenheten bör man vara försiktig med det.

Får man hyra ut lägenheten i andra hand?
Nej, det får man inte utan hyresvärdens skriftliga tillåtelse och godkännande av andrahands-hyresgästen.

 

Arbogabostäder AB

Adress Box 45. 732 21 Arboga
Besöksadress  Storgatan 28 C 
E-post info@abo.se 
Web www.abo.se

Kommunfastigheter AB

Adress Box 45. 732 21 Arboga
Besöksadress  Storgatan 28 C 
E-post info@abo.se 
Web www.abo.se

Rådhuset i Arboga AB

Adress Box 45. 732 21 Arboga
Besöksadress  Storgatan 28 C 
E-post info@abo.se 
Web www.abo.se

Integritetspolicy | Cookies